Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DS-7316HQHI-K4

11.025.000 

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DS-7316HQHI-K4