Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DS-7216HUHI-K2

7.300.000 

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DS-7216HUHI-K2