Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DS-7216HQHI-K1

4.090.000 

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DS-7216HQHI-K1