Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DS-7216HQHI-K1/E

3.510.000 

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DS-7216HQHI-K1/E