Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DS-7216HGHI-K1

2.105.000 

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DS-7216HGHI-K1