Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DS-7116HQHI-K1

3.735.000 

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DS-7116HQHI-K1