Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DS-7116HGHI-F1/N

1.875.000 

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DS-7116HGHI-F1/N