Đầu ghi hình 16 kênh Turbo ACUSENSE IDS-7208HQHI-M2/FA

5.605.000 

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo ACUSENSE IDS-7208HQHI-M2/FA