Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0 DS-7204HQHI-K1/E

1.305.000 

Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0 DS-7204HQHI-K1/E