ĐẦU BÁO KÍNH VỠ RG71FM (VITRON™ PLUS GLASSBREAK)

ĐẦU BÁO KÍNH VỠ RG71FM (VITRON™ PLUS GLASSBREAK)

Đầu báo kính vỡ. Phát hiện vỡ của các loại : Kính tấm thông thường, kính cường lực ( kính tôi), kính dán ( kính an toàn). Khoảng cách tối đa 9m.

Danh mục: