Còi báo động SH-626

Còi báo động SH-626

Loa báo động có sẵn mạch dao động loại to 12VDC (đen)

Danh mục: