Còi báo động MS-190

Còi báo động MS-190

Còi hơi 220V, âm lượnh lớn cho khu vực rộng, nhà xưởng ( màu đỏ )

Danh mục: